Caribus a Denali - Francesc Nolla

Agost 2012, guiant un grup que feia la ruta "Alaska, terres llunyanes", acabavem d'arribar a Denali, i vam anar conduint fins on és permès, a la milla 14. Per la tarda, feia fresca, i de cop i volta els vam veure: un ramat de caribús mascles, pasturant a l'altra riba del riu. N'hi havia ben bé 7 o 8, i vam tenir la sort que per passar la carretera, van decidir de baixar fins el riu, tot just davant nostre.

Agosto 2012, guiando un grupo que hacía la ruta "Alaska, tierras lejanas", acababamos de llegar a Denali, fuimos conduciendo hasta la milla 14 (límite permitido). Era una tarde fresca, y de pronto los divisamos: un rebaño de caribús machos, al otro lado del rio. Eran unos 7 o 8, y tuvimos la suerte que, para atravesar la carretera, decidieron bajar hasta el rio, justo delante nuestro.


Powered by SmugMug Log In