Francesc Nolla - Fotografia dels viatges a Alaska, Canada i Oest Americà